Zıt Anlamlısı, Karşıt Anlamlı Kelimeler, Zıt Anlamlı Sözlük

Tükiyenin En Büyük Zıt Anlamlı Kelimler Sözlüğü

Arama

Zıt Anlamlısı

Zıt anlamlı kelimeleri bulabileceğiniz internet sitemiz öğrencilerin ve kelime dağarcığını geliştirmek ve Türk dilini daha iyi bir lisan ile konuşmak isteyenlerin kelimelerin karşıt anlamları hakkında detaylı bilgi sahibi olabilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Araştırma grubumuz tarafından hazırlanan veri tabanında yüzlerce kelime bulunmakta ve TDK dahil olmak üzere benzer web sitelerine oranla en az iki kat veya daha fazla kelimenin zıt anlamlarını barındırmaktadır.

Zıt Anlamlı Kelimeler Ne Demek?

Zıt anlamlı kelimeler birbiri ile tamamen karşıt anlama gelen sözcüklerdir. Bir durum, sıfat veya fiilin zıt anlamlısı olabilmektedir. Zıt anlamlı sözcüklere örnek vererek daha iyi anlamanızı sağlayabiliriz.

Uzun kelimesinin zıt anlamı kısa kelimesidir. Burada görüldüğü üzere zıt anlamlı kelimeler tam olarak karşıt durumu ifade eder.

Olumsuz Anlamı Kelimeler

Zıt anlamlı sözcükler konusunda en çok karıştırıla konulardan birisi de o kelimenin olumsuz anlamının zıt (karşıt) anlamının olduğunun zannedilmesidir. Bir kelimenin olumsuzu onun karşıt anlamısı değildir. Örneklerle durum daha rahat anlaşılabilir.

Gitmek fiilinin olumsuz anlamı gitmemek sözcüğüdür.
Gitmek fiilinin zıt anlamlısı gelmek fiilidir.

Burada anlaşılacağı üzere olumsuz anlamı o fiili yapmamak anlamında kullanılmaktadır. Oysa ki karşıt anlamı fiilin tam tersini yapmaktır. Sadece fiiller değil diğer tüm konularda da aynı durum geçerlidir. Olumsuz anlamı ve karşıt anlamı arasındaki farkı örneklerle pekiştirmeye devam edelim ve bu sefer cümle içerisinde kullanalım

Örnek cümle:
Hasan bugün neşeliydi.
Cümlenin olumsuz anlamlısı
Hasan bugün neşesizdi
Cümlenin zıt anlamlısı
Hasan bugün üzgündü.

Örnekte görüldüğü gibi neşeli kelimesinin olumsuz anlamlısı neşesiz, zıt anlamlısı ise üzgün sözcüğüdür. Kelimenin olumsuz anlamı o durumun gerçekleşmediğini anlatırken zıt anlamı tam tersi bir durumun gerçekleştiğini anlatır. Örnekteki neşesiz kelimesi üzgün olduğu anlamına gelmez. İnsan neşesiz olması o an için keyfinin yerinde olmaması gibi anlamlara gelirken, üzgün olması yaşanılan bir olay neticesinde insanın üzülmesi, mecazen içinin acıması gibi anlamlara gelmektedir.

Zıt Anlamlı Kelime Örnekleri

Birbiri ile tamamen karşıt durumu ifade eden şu kelimler zıt anlamlı sözcüklerdir:
Acı - Tatlı
Üzgün - Neşeli
Cahil - Bilgili
Sabırlı - Aceleci
Sevgi - Nefret
Sağlam - Çürük
Güzel - Çirkin

Zıt Anlamlısı Olmayan Kelime Örnekleri

Her kelimenin zıt anlamlısı olmaz. Bir dile ait kelimeler arasında her kelimeni bir kaşıt anlama sahip olması imkansız olduğu gibi bazı sözcüklerin hiç bir dil grubunda zıttı olmamaktadır.

Özel isimlerin zıt anlamlısı yoktur. Örneğin araba kelimesi mekanik bir ulaşım aracına verilmiş özel isimdir. Bu özel ad olduğu için zıt anlamlısı yoktur.

Şehir ve muhit isimlerinde de durum böyledir. Ankara, İstanbul, Şişli Mamak, Cebeci, Üsküdar ,Eminönü gibi bütün şehir ve semtlerin isimleri özel isim olduğundan dolayı karşıt anlamlısı yoktur.

Bitkiler de birer özel isim olmasından dolayı zıt anlamlısı yoktur. Fındık, ağaç, çimen, sarımsak, patates, domates, biber, orkide, gül, yonca, papatya ve diğer tüm bitki türlerinin zıt anlamlısı yoktur.

Hayvan isimleri, makine ve teçhizatlar, araç gereç ve diğer eşyalar özel addır ve karşıt anlamlısı yoktur.

Renklerin karşıt anlamı olmaz. Bu duruma beyaz ve siyah istisna tutulmaktadır. Bir çok dil uzmanı siyah ve beyazı zıt anlamlı olarak kabul ederken, bazı dil uzmanlar bunu kabul etmez.

Yeşil rengi söz konusu oluğunda ise durum tamamen farklıdır. Yeşil renk anlamı dışında ormanlık alanlar için veya otların bol bulunduğu alanlar içinde mecazen kullanılmaktadır. Ayrıca ham meyve içinde kullanılmaktadır. Bu anlamlar düşünüldüğü zaman ağaç ve bitkilerin yetiştiği alanlar için kullanılan yeşilin karşıt anlamı çorak (toprak) olmaktadır.

Yeşilin Zıt Anlamı sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
Karşıt Anlamlısı Olmayan Özel İsim Örnekleri:

Araba, makine, cam, kapı, masa, sandalye, ağaç, çekmece, saksı, çiçek, elma, karpuz, portakal, bilgisayar, radyo, televizyon, telefon, çocuk, kitap, defter, halk, toplum, klima, yazıcı, ayna ve daha bir çok kelime özel isim olduğundan dolayı zıt anlamlısı bulunmaz.

Linklere tıklayarak kelimelerin zıt anlamlısını öğrenebilirsiniz:
Züğürt & Samimi & Güldürmek & Ecnebi & Üretim & Düzenli & Kıt & Yararsız & İrrasyonel & Uygunsuz & Güdümlü & Hakir & Övünç & Kireçyeren & Yok & Darılma & Girmek & Devimselcilik & Akşam & Zararlı & Yaşamak & Başsız & Gür & Toplanma & Ayırmak & Ahiret & Kahrolsun & Haz & Gerdirmek & Yükselme & Gerici & Bozma & Giyinmek & Birliktelik & Uslu & Uyanmak & Dostluk & İsyan & Adi & Katavaşya & Hafif & Üst & Evvel & Mazi & İstirham & Somut & Çiz & Düzenbaz & Bazen & Somurtkan

Bu site Zıt Anlamlı Sözlük editörleri tarafından hazırlanmıştır. Kelimelerin zıt anlamının belirlenmesinde Türk Dil Kurumu başta olmak üzere bu alandaki bir çok kitap ve yayından istifade edlmiştir.

Karşıt Anlamlı Kelimeler

Eğilmek Zıt Anlamlısı

Eğilmek zıt anlamlısı doğrulmak kelimesidir. Eğilmek ve doğrulmak zıt anlamı hakkında daha detaylı bilgi için Eğilmek Zıttı sayfasını ziyaret ediniz.

Eğilmek Zıt Anlamı

Zengin Zıt Anlamlısı

Zengin zıt anlamı fakir, yoksul, fukara, züğürt sözcüklerdir. Zengin ve fakir, yoksul, fukara, züğürt zıt anlamlısı ile ilgili detayları öğrenmek için Zengin Zıttı linkine tıklayabilirsiniz.

Zengin Zıt Anlamı

Yadsıma Zıt Anlamlısı

Yadsıma zıttı kabul etme olduğu belirlendi. Yadsıma ve kabul etme zıt anlamlı kelimeleri hakkında daha fazla bilgi almak ve yorumları okumak için Yadsıma Zıttı sayfasına gidebilirsiniz.

Yadsıma Zıt Anlamı

Hayat Zıt Anlamlısı

Hayat kelimesinin karşıt anlamlısı ölüm TDK tarafından bildirildi. Hayat karşıtı ölüm ve diğer bilgilere Hayat karşıt anlamlısı linkinden ulaşabilir ve yorum yazabilirsin.

Hayat Zıt Anlamı

Geçicilik Zıt Anlamlısı

Geçicilik sözcüğünün karşıt anlamı beka olarak tespit edildi. Geçicilik ve beka sözcüklerinin sitesinden açıklamalarını okuyarak Geçicilik karşıt anlamı detaylarını öğrenebilirsin.

Geçicilik Zıt Anlamı

Zıttı Yorumları

Add Comment

* Required information
1000

Comments (0)

No comments yet. Be the first!