Aksi

Aksi Z覺t Anlaml覺s覺 Nedir?

Aksi kelimesinin z覺t anlaml覺lar覺 aa覺da listelenmitir:

 • Kar覺
 • Doru
 • Olumlu
 • Uygun
 • M羹mk羹n
 • Yararl覺
 • D羹zenleme G繹nder

  Kelime z覺t anlamlar覺nda yapmak istediiniz deiiklikleri bize g繹nderebilirsiniz.

  Aksi ve Z覺t Anlamlar覺 Hakk覺nda

  “Aksi”, bir kelimenin ya da bir durumun tam tersi anlam覺nda kullan覺lan bir s覺fatt覺r. Dilimizde z覺t anlam覺 olan pek 癟ok kelime vard覺r ve bunlar anlam farkl覺l覺覺 yarat覺r. Z覺t anlaml覺 kelimeler, birbirlerinin tam tersi anlamlar i癟erirler. Bu nedenle, bir kelimenin z覺t anlam覺n覺 bilmek, onun anlam覺n覺 daha iyi anlamam覺za yard覺mc覺 olur. “Aksi” kelimesinin z覺t anlamlar覺 aras覺nda “kar覺”, “doru”, “olumlu”, “uygun”, “m羹mk羹n” ve “yararl覺” gibi kelimeler yer almaktad覺r. Z覺t anlaml覺 kelimeler, genellikle bir kelimenin anlam覺n覺 daha iyi anlamak i癟in kullan覺l覺r ve kelime daarc覺覺m覺z覺n genilemesine yard覺mc覺 olur.

  G繹sterim 襤statistii

  18

  Toplam
  G繹sterim

  0

  30 G羹nl羹k
  G繹sterim

  0

  7 G羹nl羹k
  G繹sterim

  0

  24 Saatlik
  G繹sterim

  Kelime Ara