Alan

Alan Z覺t Anlaml覺s覺 Nedir?

Alan kelimesinin z覺t anlaml覺lar覺 aa覺da listelenmitir:

  • Veren
  • Tutan
  • Boaltan
  • 襤癟eren
  • Kabul eden
  • eken

D羹zenleme G繹nder

Kelime z覺t anlamlar覺nda yapmak istediiniz deiiklikleri bize g繹nderebilirsiniz.

Alan ve Z覺t Anlamlar覺 Hakk覺nda

“Alan” kelimesi bir y羹zeyin veya bir nesnenin kaplad覺覺 yerin 繹l癟羹s羹n羹 ifade eden bir isimdir. rnein, bir arazinin y羹z 繹l癟羹m羹, bir evin i癟indeki yaam alan覺 veya bir irketin sahip olduu arazi alan覺 “alan” kelimesiyle ifade edilebilir. “Z覺t anlam” kavram覺 ise bir kelimenin tam tersi veya kar覺t anlam覺na sahip baka bir kelimeyi ifade eder. Dolay覺s覺yla “alan” kelimesinin z覺t anlaml覺 kelimeleri, kelimenin ifade ettii anlam覺n tam tersi olan kelimelerdir. rnein, “veren” kelimesi “alan” kelimesinin z覺t anlaml覺 kelimelerinden biridir. Bir dier 繹rnek ise “boaltan” kelimesidir. Ancak tam z覺t anlama sahip bir kelime olmayabilir ve z覺t anlam覺 daha az belirgin olan kelimeler de “alan” kelimesinin z覺t anlaml覺 kelimeleri aras覺nda say覺labilir.

G繹sterim 襤statistii

14

Toplam
G繹sterim

2

30 G羹nl羹k
G繹sterim

2

7 G羹nl羹k
G繹sterim

0

24 Saatlik
G繹sterim

Kelime Ara