G繹k

G繹k Z覺t Anlaml覺s覺 Nedir?

G繹k kelimesinin z覺t anlaml覺lar覺 aa覺da listelenmitir:

  • Kara
  • Yer
  • Zindan
  • Siyah
  • Bat覺
  • G繹lgeli

D羹zenleme G繹nder

Kelime z覺t anlamlar覺nda yapmak istediiniz deiiklikleri bize g繹nderebilirsiniz.

G繹k ve Z覺t Anlamlar覺 Hakk覺nda

“G繹k”, atmosferin 羹st k覺sm覺nda, g繹ky羹z羹nde yer alan b羹t羹n g繹zle g繹r羹lebilir varl覺klar覺 ifade eden genel bir terimdir. Bu varl覺klar aras覺nda g羹ne, ay, y覺ld覺zlar ve bulutlar bulunur. Z覺t anlam ise, kelimenin tam kar覺t覺 anlam覺na gelir ve “g繹k” kelimesinin z覺t anlam覺 “yer” olarak bilinir. Bunlar birbirinin tam z覺t anlamlar覺d覺r. Ancak baz覺 durumlarda “g繹k” kelimesinin yak覺n anlamlar覺 olan “g繹lgeli”, “bat覺”, “sar覺” ve “siyah” gibi kelimeler de z覺t anlam olarak kullan覺labilir. Bu kelimeler, “g繹k” kelimesinin tam kar覺t覺 anlama sahip olmamakla birlikte, yine de z覺t anlaml覺 kelimeler aras覺nda yer almaktad覺r.

G繹sterim 襤statistii

35

Toplam
G繹sterim

5

30 G羹nl羹k
G繹sterim

0

7 G羹nl羹k
G繹sterim

0

24 Saatlik
G繹sterim

Kelime Ara