Adalet

Adalet Z覺t Anlaml覺s覺 Nedir?

Adalet kelimesinin z覺t anlaml覺lar覺 aa覺da listelenmitir:

 • Haks覺zl覺k
 • 襤stismar
 • Zul羹m
 • S繹m羹r羹
 • Keyfilik
 • Tarafs覺zl覺k
 • D羹zenleme G繹nder

  Kelime z覺t anlamlar覺nda yapmak istediiniz deiiklikleri bize g繹nderebilirsiniz.

  Adalet ve Z覺t Anlamlar覺 Hakk覺nda

  Adalet, toplumsal d羹zenin salanmas覺 i癟in olduk癟a 繹nemli bir kavramd覺r. Adalet, hak ve hukuka uygunluu salamak, eitlik ve tarafs覺zl覺k ilkesine bal覺 kalmak anlam覺nda kullan覺lan bir terimdir. Adalet kavram覺, insanlar覺n haklar覺n覺n korunmas覺 ve hukuka uygunluunun salanmas覺 a癟覺s覺ndan olduk癟a 繹nemlidir.

  Z覺t anlam ise bir kelimenin anlam覺yla tamamen ters olan baka bir kelimeye denir. Adalet kavram覺n覺n z覺t anlaml覺 kelimeleri, haks覺zl覺k, istismar, zul羹m, s繹m羹r羹, keyfilik ve tarafs覺zl覺k gibi kelimelerdir. Bu kelimeler adalet kavram覺n覺n tamamen z覺t anlaml覺 olan kelimeleridir.

  Adaletin salanmas覺, bir 羹lkenin hukukunun sal覺kl覺 ileyebilmesi ve insanlar覺n haklar覺n覺n korunabilmesi a癟覺s覺ndan olduk癟a 繹nemlidir. Adaletin olmad覺覺 bir ortamda insanlar madur olabilir, hukuk sistemi ileyemez ve toplumsal d羹zen bozulabilir. Bu nedenle adalet, herkes i癟in eit bir ekilde salanmas覺 gereken bir kavramd覺r.

  G繹sterim 襤statistii

  27

  Toplam
  G繹sterim

  0

  30 G羹nl羹k
  G繹sterim

  0

  7 G羹nl羹k
  G繹sterim

  0

  24 Saatlik
  G繹sterim

  Kelime Ara