Alacakl覺

Alacakl覺 Z覺t Anlaml覺s覺 Nedir?

Alacakl覺 kelimesinin z覺t anlaml覺lar覺 aa覺da listelenmitir:

 • Bor癟lu
 • Al覺veri yapan
 • Ba覺 yapan
 • Sat覺c覺
 • Kazan癟l覺
 • Verici
 • D羹zenleme G繹nder

  Kelime z覺t anlamlar覺nda yapmak istediiniz deiiklikleri bize g繹nderebilirsiniz.

  Alacakl覺 ve Z覺t Anlamlar覺 Hakk覺nda

  “Alacakl覺” kelimesi, bir kimsenin, bir kurumun ya da bir irketin baka bir kii, kurum veya irketten para, mal veya hizmet gibi bir kar覺l覺k alma hakk覺na sahip olduunu ifade eder. Bu durumda, alacakl覺 olan taraf, bor癟lu olan taraf覺n 繹deme yapmas覺 veya borcunu yerine getirmesi gerekmektedir.

  Z覺t anlam ise, tam tersi anlama gelen bir kavramd覺r. Bu durumda, “Alacakl覺” kelimesinin z覺t anlaml覺 kelimeleri, bor癟lu, al覺veri yapan, ba覺 yapan, sat覺c覺, kazan癟l覺 ve verici gibi kelimelerdir. Bu kelimeler, alacakl覺 kelimesinin anlam覺n覺 kar覺t y繹nde ifade etmektedir.

  “Alacakl覺” kelimesi, finansal a癟覺dan 繹nemli bir kavramd覺r ve bir癟ok hukuki anlamada kullan覺lmaktad覺r. rnein, kredi veya bor癟 s繹zlemelerinde, taraflar aras覺ndaki hak ve y羹k羹ml羹l羹kler bu kelimeyle belirtilir. Alacakl覺 olan taraf, s繹zlemenin uygulanmas覺 i癟in bor癟lu olan taraf覺n 繹deme yapmas覺n覺 talep edebilir ve hukuki yollarla alaca覺n覺 tahsil edebilir.

  G繹sterim 襤statistii

  9

  Toplam
  G繹sterim

  1

  30 G羹nl羹k
  G繹sterim

  1

  7 G羹nl羹k
  G繹sterim

  0

  24 Saatlik
  G繹sterim

  Kelime Ara