Alfabe

Alfabe Z覺t Anlaml覺s覺 Nedir?

Alfabe kelimesinin z覺t anlaml覺lar覺 aa覺da listelenmitir:

  • Zay覺f
  • Yok
  • Hi癟lik
  • Boluk
  • Hi癟lik
  • Bo

D羹zenleme G繹nder

Kelime z覺t anlamlar覺nda yapmak istediiniz deiiklikleri bize g繹nderebilirsiniz.

Alfabe ve Z覺t Anlamlar覺 Hakk覺nda

Alfabe, bir dilde kullan覺lan harflerin s覺raland覺覺 standart bir dizi olarak tan覺mlan覺r. Bu harfler, s繹zc羹klerin yaz覺l覺覺n覺 ve okunuunu belirlemek i癟in kullan覺l覺r. Z覺t anlam ise, birbirinin tam tersi olan kelimelerin kar覺t anlaml覺 olarak adland覺r覺lmas覺d覺r.

“Alfabe” kelimesine z覺t anlaml覺 kelimeler, tam olarak kar覺t anlaml覺 olmasa da, kelime anlam覺 bak覺m覺ndan birbirinden farkl覺d覺r. Bu kelimeler aras覺nda “zay覺f”, “yok”, “hi癟lik”, “boluk” ve “bo” yer almaktad覺r. “Zay覺f” kelimesi, “alfa” beti ile ilgisi olmamakla birlikte, g羹癟s羹zl羹k ve zay覺fl覺k anlamlar覺n覺 ta覺rken, “yok” kelimesi var olmayan veya olmayan eyleri ifade eder. “Hi癟lik” kelimesi de var olmayan bir eyi ifade ederken, “boluk” kelimesi bir eyin i癟indeki bo alana iaret eder. “Bo” kelimesi ise, bir eyin i癟inde bir ey olmad覺覺n覺 ifade eder.

Bu kelimelerin “alfabe” kelimesiyle tam z覺t anlamlar覺 olmasa da, kelime anlam覺 bak覺m覺ndan farkl覺l覺klar ta覺rlar ve bu nedenle “alfabe” kelimesine z覺t anlaml覺 olarak kabul edilirler.

G繹sterim 襤statistii

4

Toplam
G繹sterim

1

30 G羹nl羹k
G繹sterim

0

7 G羹nl羹k
G繹sterim

0

24 Saatlik
G繹sterim

Kelime Ara