Alicenap

Alicenap Z覺t Anlaml覺s覺 Nedir?

Alicenap kelimesinin z覺t anlaml覺lar覺 aa覺da listelenmitir:

  • Kaba
  • Sert
  • 襤steksiz
  • S覺k覺c覺
  • Gergin
  • Kat覺

D羹zenleme G繹nder

Kelime z覺t anlamlar覺nda yapmak istediiniz deiiklikleri bize g繹nderebilirsiniz.

Alicenap ve Z覺t Anlamlar覺 Hakk覺nda

“Alicenap” kelimesi, dilimizde kullan覺lan bir s覺fat olarak, kiinin neeli, g羹ler y羹zl羹, arkada canl覺s覺 ve misafirperver olmas覺 anlam覺nda kullan覺l覺r. Z覺t anlam kavram覺, dil bilgisi a癟覺s覺ndan “kar覺t anlam” olarak da adland覺r覺l覺r ve bir kelimenin anlam覺n覺n tam tersi olan baka bir kelimeyi ifade eder.

“Alicenap” kelimesine z覺t anlaml覺 kelimeler, kar覺t anlaml覺 kelimeler olarak adland覺r覺l覺r. Bu kelime i癟in en yayg覺n kar覺t anlaml覺 kelimeler aras覺nda “kaba”, “sert”, “isteksiz”, “s覺k覺c覺”, “gergin” ve “kat覺” bulunur. Bu kelimeler, “alicenap” kelimesinin anlam覺yla tamamen 癟elien anlamlara sahiptirler.

Kar覺t anlaml覺 kelimeler, dildeki kelime daarc覺覺n覺n zenginletirilmesi i癟in 繹nemli bir rol oynar. Yazarlar, airler, ark覺 s繹z羹 yazarlar覺 ve konumac覺lar gibi dil kullan覺m覺 繹nemli olan kiiler, kar覺t anlaml覺 kelimeleri etkili bir ekilde kullanarak daha g羹癟l羹 ifadeler oluturabilirler.

G繹sterim 襤statistii

4

Toplam
G繹sterim

0

30 G羹nl羹k
G繹sterim

0

7 G羹nl羹k
G繹sterim

0

24 Saatlik
G繹sterim

Kelime Ara