Başarılı

Başarılı Zıt Anlamlısı Nedir?

Başarılı kelimesinin zıt anlamlıları aşağıda listelenmiştir:

 • Başarısız
 • Bahtsız
 • Beceriksiz
 • Yetersiz
 • Başaramayan
 • Malûm
 • Düzenleme Gönder

  Kelime zıt anlamlarında yapmak istediğiniz değişiklikleri bize gönderebilirsiniz.

  Başarılı ve Zıt Anlamları Hakkında

  Başarılı kelimesi, bir işi ya da görevi başarıyla tamamlamış, olumlu sonuçlar elde etmiş kişiler ya da durumlar için kullanılan bir sıfattır. Zıt anlamlısı olan kelimeler ise, başarıya ulaşamamış ya da başarısızlıkla sonuçlanmış durumları ifade ederler.

  Başarılı olmak, bir hedefe ya da amaçlara ulaşmak için gösterilen çaba, beceri, yetenek ve performansla ilgilidir. Kişinin sahip olduğu bilgi ve deneyim, motivasyonu, kararlılığı ve disiplini, başarısını etkileyen faktörlerdir. Başarılı bir kişi, olumlu sonuçlar elde ederek, kendine güvenini artırır ve özsaygısını yükseltir.

  Başarısızlık ise, hedeflerin ya da amaçların gerçekleştirilememesi, istenilen sonuçların elde edilememesi anlamına gelir. Başarısızlık, kişinin özgüvenini zedeleyebilir, motivasyonunu düşürebilir ve başarısızlık duygusuna kapılmasına neden olabilir. Ancak, başarısızlık da bir deneyimdir ve başarıya giden yolda bir fırsat olarak değerlendirilebilir.

  Başarılı ve zıt anlamlı kelimeler, hayatımızın birçok alanında kullanılır. İş hayatında, eğitimde, spor alanında ve sosyal hayatta başarılı olmak, insanların kendilerini daha iyi hissetmelerini sağlar ve hayatlarında daha olumlu bir etki yaratır.

  Gösterim İstatistiği

  14

  Toplam
  Gösterim

  1

  30 Günlük
  Gösterim

  0

  7 Günlük
  Gösterim

  0

  24 Saatlik
  Gösterim

  Kelime Ara