Boylam

Boylam Z覺t Anlaml覺s覺 Nedir?

Boylam kelimesinin z覺t anlaml覺lar覺 aa覺da listelenmitir:

 • Enlem
 • K覺sal覺k
 • Y羹kseklik
 • Genilik
 • Derinlik
 • Y羹zey
 • D羹zenleme G繹nder

  Kelime z覺t anlamlar覺nda yapmak istediiniz deiiklikleri bize g繹nderebilirsiniz.

  Boylam ve Z覺t Anlamlar覺 Hakk覺nda

  Boylam kelimesi, corafya terimleri aras覺nda yer alan bir kelime olup, D羹nya 羹zerindeki herhangi bir noktan覺n yery羹z羹nde dou veya bat覺 y繹n羹nde ne kadar uzakl覺kta olduunu ifade etmek i癟in kullan覺l覺r. Baka bir deyile, boylam, bir yerin meridyenler 羹zerindeki konumunu tan覺mlayan bir koordinat sistemidir.

  Z覺t anlam ise bir kelimenin tam tersi anlam覺na gelen kelime veya kelimelerdir. Boylam kelimesinin tam z覺t anlam覺 yoktur, ancak benzer anlamlara sahip z覺t anlaml覺 kelimeler vard覺r. rnein, enlem kelimesi kuzey ve g羹ney y繹n羹nde konumu tan覺mlarken, boylam dou ve bat覺 y繹n羹nde konumu tan覺mlar. K覺sal覺k kelimesi k覺sa olmay覺 ifade ederken, y羹kseklik kelimesi ise y羹ksek olmay覺 ifade eder. Genilik kelimesi bir eyin geni olmas覺n覺 ifade ederken, derinlik kelimesi bir eyin derin olmas覺n覺 ifade eder. Son olarak, y羹zey kelimesi d羹z bir y羹zeyi ifade ederken, boylam覺n z覺t anlaml覺 kelimelerinden biri olan y羹kseklik, y羹zeye g繹re konumun y羹ksekliini ifade eder.

  Corafya ve dil bilgisi a癟覺s覺ndan z覺t anlaml覺 kelimelerin bilinmesi, kelime hazinesini geniletmenin yan覺 s覺ra, anlat覺m ve yaz覺m becerilerini de gelitirir.

  G繹sterim 襤statistii

  33

  Toplam
  G繹sterim

  9

  30 G羹nl羹k
  G繹sterim

  2

  7 G羹nl羹k
  G繹sterim

  0

  24 Saatlik
  G繹sterim

  Kelime Ara