Defterin

Defterin Z覺t Anlaml覺s覺 Nedir?

Defterin kelimesinin z覺t anlaml覺lar覺 aa覺da listelenmitir:

  • Defolu
  • Yok
  • Bo
  • 襤ptal
  • Yokluu
  • Yoklama

D羹zenleme G繹nder

Kelime z覺t anlamlar覺nda yapmak istediiniz deiiklikleri bize g繹nderebilirsiniz.

Defterin ve Z覺t Anlamlar覺 Hakk覺nda

“Defter”, bilgi, not veya kay覺t tutmak amac覺yla kullan覺lan bir kitap t羹r羹d羹r. Bu kelime, z覺t anlam kavram覺yla da ilgilidir. Z覺t anlaml覺 kelimeler, birbirinin tam kar覺t覺 olan kelimelerdir. “Defter”in z覺t anlaml覺 kelimeleri aras覺nda “defolu”, “yok”, “bo”, “iptal”, “yokluu” ve “yoklama” gibi kelimeler yer al覺r. Bu kelimeler, “defter”in anlam覺ndan tamamen farkl覺d覺r ve birbiriyle tamamen kar覺t anlaml覺d覺r. Z覺t anlaml覺 kelimeler, dilin zenginlii ve ifade g羹c羹n羹 artt覺rmak i癟in kullan覺l覺r.

G繹sterim 襤statistii

27

Toplam
G繹sterim

3

30 G羹nl羹k
G繹sterim

1

7 G羹nl羹k
G繹sterim

0

24 Saatlik
G繹sterim

Kelime Ara