Düşman

Düşman Zıt Anlamlısı Nedir?

Düşman kelimesinin zıt anlamlıları aşağıda listelenmiştir:

  • Dost
  • Arkadaş
  • Müttefik
  • Ahbap
  • Sırdaş
  • Misafir

Düzenleme Gönder

Kelime zıt anlamlarında yapmak istediğiniz değişiklikleri bize gönderebilirsiniz.

Düşman ve Zıt Anlamları Hakkında

“Düşman”, kelime anlamıyla bir kimseye veya topluluğa karşı duyulan düşkünlük, kin ve nefret duygularını ifade eder. Zıt anlam kavramı ise bir kelimenin anlamının tam tersi olan kelimelerdir. Bu doğrultuda, “düşman” kelimesine zıt anlamlı olan kelimeler, karşıt anlamlı ya da zıt anlamlı kelimeler olarak adlandırılır. Bu kelimeler, “arkadaş”, “müttefik”, “dost”, “sırdaş”, “misafir” ve “ahbab” gibi kelimelerdir. Bu kelimelerin “düşman” kelimesine karşıt anlamlı olmaları, onların tam zıt anlamları olmadığı anlamına gelmez. Ancak, anlamları birbirinin zıddı olan bu kelimeler, “düşman” kelimesinin karşıt anlamları arasında sayılabilirler.

Gösterim İstatistiği

46

Toplam
Gösterim

0

30 Günlük
Gösterim

0

7 Günlük
Gösterim

0

24 Saatlik
Gösterim

Kelime Ara