Duymak

Duymak Z覺t Anlaml覺s覺 Nedir?

Duymak kelimesinin z覺t anlaml覺lar覺 aa覺da listelenmitir:

  • Duyurmamak
  • Hissizletirmek
  • G繹rmemek
  • Engellemek
  • Anlamamak
  • 襤itmemek

D羹zenleme G繹nder

Kelime z覺t anlamlar覺nda yapmak istediiniz deiiklikleri bize g繹nderebilirsiniz.

Duymak ve Z覺t Anlamlar覺 Hakk覺nda

“Duymak”, bir eyin sesini iitmek veya alg覺lamak anlam覺na gelir. Bu kelime, z覺t anlaml覺 kelimelerle birlikte d羹羹n羹ld羹羹nde, kelimenin sahip olduu anlam覺 daha net anlayabiliriz. Z覺t anlaml覺 kelimeler, “duyurmamak”, “hissizletirmek”, “g繹rmemek”, “engellemek”, “anlamamak” ve “iitmemek” eklindedir. Bu kelimeler, “duymak” kelimesi ile tamamen z覺t anlamlar覺 ifade ederler.

rnein, “duyurmamak” kelimesi, bir eyin sesini kas覺tl覺 olarak yay覺nlamamak veya bakalar覺n覺n duymas覺n覺 engellemek anlam覺na gelir. “Hissizletirmek” kelimesi, bir kiinin duygu ve hislerini azaltmak veya yok etmek anlam覺na gelir. “G繹rmemek” kelimesi, bir eyi g繹rme yeteneini kaybetmek veya bir eyi fark etmemek anlam覺na gelir. “Engellemek” kelimesi, bir eyin yap覺lmas覺n覺 veya ger癟ekletirilmesini 繹nlemek veya durdurmak anlam覺na gelir. “Anlamamak” kelimesi, bir eyin anlam覺n覺 kavrayamamak veya anlamamak anlam覺na gelir. Son olarak, “iitmemek” kelimesi, bir eyin sesini iitememek veya duyamamak anlam覺na gelir.

Bu z覺t anlaml覺 kelimeler, dilimizin zenginliini g繹sterir ve bir kelimenin tam anlam覺n覺 anlamam覺za yard覺mc覺 olur. “Duymak” kelimesi ile birlikte, bu z覺t anlaml覺 kelimeler, bize kelimenin ta覺d覺覺 anlam覺n kapsam覺n覺 daha iyi anlamam覺za yard覺mc覺 olabilir.

G繹sterim 襤statistii

45

Toplam
G繹sterim

4

30 G羹nl羹k
G繹sterim

3

7 G羹nl羹k
G繹sterim

1

24 Saatlik
G繹sterim

Kelime Ara