Erime

Erime Z覺t Anlaml覺s覺 Nedir?

Erime kelimesinin z覺t anlaml覺lar覺 aa覺da listelenmitir:

 • Donma
 • Kat覺lama
 • Sertleme
 • 繹z羹lme
 • Ayr覺ma
 • Bozunma
 • D羹zenleme G繹nder

  Kelime z覺t anlamlar覺nda yapmak istediiniz deiiklikleri bize g繹nderebilirsiniz.

  Erime ve Z覺t Anlamlar覺 Hakk覺nda

  Erime, bir maddenin s覺cakl覺覺 veya bas覺nc覺 artt覺k癟a kat覺 halden s覺v覺 hale ge癟mesi s羹recidir. Bu s羹re癟, bir maddenin molek羹llerinin aras覺ndaki balar覺n zay覺flamas覺 sonucu ger癟ekleir. Erime, genellikle bir maddenin kat覺 halden s覺v覺 hale ge癟mesini ifade ederken, z覺t anlaml覺 kavramlar ise s覺v覺 halden kat覺 veya gaz hale ge癟ileri ifade eder. Kat覺lama, sertleme ve donma terimleri, erimeye z覺t anlaml覺 kavramlard覺r ve bir maddenin s覺v覺 halinden kat覺 hale ge癟iini ifade ederler. 繹z羹lme, ayr覺ma ve bozunma terimleri ise erime kavram覺yla benzerlik g繹sterse de, farkl覺 anlamlara sahiptirler ve bir maddenin molek羹ler yap覺s覺n覺n deimesi sonucu ger癟ekleirler.

  G繹sterim 襤statistii

  9

  Toplam
  G繹sterim

  1

  30 G羹nl羹k
  G繹sterim

  1

  7 G羹nl羹k
  G繹sterim

  0

  24 Saatlik
  G繹sterim

  Kelime Ara