Eserin

Eserin Z覺t Anlaml覺s覺 Nedir?

Eserin kelimesinin z覺t anlaml覺lar覺 aa覺da listelenmitir:

  • Yok
  • Silinmi
  • Ortadan kaybolmu
  • Hi癟bir izi kalmam覺
  • Kaybolmu
  • Var olmam覺

D羹zenleme G繹nder

Kelime z覺t anlamlar覺nda yapmak istediiniz deiiklikleri bize g繹nderebilirsiniz.

Eserin ve Z覺t Anlamlar覺 Hakk覺nda

“Eserin” kelimesi, bir eyin b覺rakt覺覺 izi, etkiyi veya varl覺覺n覺 ifade etmek i癟in kullan覺lan bir kelime olarak kar覺m覺za 癟覺kmaktad覺r. Bu kelimenin z覺t anlaml覺lar覺 ise, kelimenin ifade ettii anlam覺n tam tersi anlamlar i癟ermektedir. “Yok”, “silinmi”, “ortadan kaybolmu”, “hi癟bir izi kalmam覺”, “kaybolmu” ve “var olmam覺” gibi kelimeler “eserin” tam z覺t anlamlar覺 olarak kabul edilebilir. Bu z覺t anlamlar, “eserin” ifade ettii varl覺覺 ve etkiyi yans覺tmayan kavramlar olarak kar覺m覺za 癟覺kmaktad覺r.

G繹sterim 襤statistii

10

Toplam
G繹sterim

2

30 G羹nl羹k
G繹sterim

0

7 G羹nl羹k
G繹sterim

0

24 Saatlik
G繹sterim

Kelime Ara