İmtihanın

İmtihanın Zıt Anlamlısı Nedir?

İmtihanın kelimesinin zıt anlamlıları aşağıda listelenmiştir:

  • Ödül
  • Kolaylık
  • Zevk
  • Kabul
  • Teslim
  • Vazgeçmek

Düzenleme Gönder

Kelime zıt anlamlarında yapmak istediğiniz değişiklikleri bize gönderebilirsiniz.

İmtihanın ve Zıt Anlamları Hakkında

İmtihan kelimesi, bir sınama veya değerlendirme sürecini ifade eder. Bu süreç, bir kişinin bilgi, beceri veya yeteneklerini ölçmek için yapılabileceği gibi, bir durumun veya bir şeyin doğruluğunu veya güvenirliğini test etmek için de yapılabilir.

Zıt anlam kavramı ise, bir kelimenin tam anlamının tersine olan bir anlama sahip başka bir kelimeyi ifade eder. Bu kelimeler, birbirlerine tamamen zıt anlamlar taşırlar.

Örneğin, “ödül” kelimesi, bir başarının takdir edilmesi için verilen bir ödülü ifade ederken, “imtihan” kelimesinin zıt anlamlarından biri olan “ceza”, bir yanlışın veya hata yapmanın sonucu olarak alınan bir cezayı ifade eder.

Benzer şekilde, “kolaylık” kelimesi, bir işin veya görevin yapılması için gereken zorluğun veya zahmetin az olması anlamına gelirken, “imtihan” kelimesinin bir diğer zıt anlamı olan “zorluk”, bir işin veya görevin yapılması için gereken zorluğu ifade eder.

“Zevk” kelimesi, bir aktiviteden veya deneyimden keyif alma hissini ifade ederken, “imtihan” kelimesinin bir diğer zıt anlamı olan “ıstırap”, ağrı, acı veya sıkıntı gibi olumsuz bir deneyimi ifade eder.

“Kabul” kelimesi, bir teklifin veya davetin kabul edilmesini ifade ederken, “imtihan” kelimesinin zıt anlamlarından biri olan “reddetmek”, bir teklifi veya daveti reddetmek anlamına gelir.

“Teslim” kelimesi, bir şeyin başkasına verilmesini veya teslim edilmesini ifade ederken, “imtihan” kelimesinin bir diğer zıt anlamı olan “alıkoymak”, bir şeyi başkasına vermeyip kendinde tutmak anlamına gelir.

Son olarak, “vazgeçmek” kelimesi, bir hedefe veya amaçlanan bir şeye ulaşmaktan vazgeçmek anlamına gelirken, “imtihan” kelimesinin zıt anlamlarından biri olan “başarmak”, bir hedefe ulaşmak veya bir amaca erişmek anlamına gelir.

Gösterim İstatistiği

14

Toplam
Gösterim

0

30 Günlük
Gösterim

0

7 Günlük
Gösterim

0

24 Saatlik
Gösterim

Kelime Ara