Kaliteli

Kaliteli Z覺t Anlaml覺s覺 Nedir?

Kaliteli kelimesinin z覺t anlaml覺lar覺 aa覺da listelenmitir:

 • Kalitesiz
 • zensiz
 • 襤levsiz
 • Deersiz
 • Zay覺f
 • Bozuk
 • D羹zenleme G繹nder

  Kelime z覺t anlamlar覺nda yapmak istediiniz deiiklikleri bize g繹nderebilirsiniz.

  Kaliteli ve Z覺t Anlamlar覺 Hakk覺nda

  “Kaliteli” kelimesi, bir 羹r羹n veya hizmetin y羹ksek standarda uygunluunu ifade eder. Bir 羹r羹n veya hizmetin kaliteli olmas覺, iyi ve salam malzemeler kullan覺larak 羹retilmesi, i癟iliin kalitesi, ilevsel ve dayan覺kl覺 olmas覺 gibi fakt繹rlere bal覺d覺r. Z覺t anlam覺 ise, bir 羹r羹n veya hizmetin bu kriterleri kar覺lamamas覺 veya yetersiz olmas覺d覺r. Bu nedenle, “kalitesiz” kelimesi, bir 羹r羹n veya hizmetin standartlara uygun olmad覺覺n覺 veya kalite beklentilerini kar覺lamad覺覺n覺 ifade eder. Ayr覺ca, “kaliteli” kelimesine z覺t anlaml覺 dier kelimeler aras覺nda “繹zensiz”, “ilevsiz”, “deersiz”, “zay覺f” ve “bozuk” yer al覺r. “Kaliteli” kelimesi, bir 羹r羹n veya hizmetin kalitesini ifade ettii i癟in, t羹keticiler taraf覺ndan genellikle olumlu bir nitelik olarak alg覺lan覺r.

  G繹sterim 襤statistii

  1.562

  Toplam
  G繹sterim

  30

  30 G羹nl羹k
  G繹sterim

  12

  7 G羹nl羹k
  G繹sterim

  0

  24 Saatlik
  G繹sterim

  Kelime Ara