Kuvvet

Kuvvet Z覺t Anlaml覺s覺 Nedir?

Kuvvet kelimesinin z覺t anlaml覺lar覺 aa覺da listelenmitir:

  • Zay覺fl覺k
  • G羹癟s羹zl羹k
  • aresizlik
  • G羹癟s羹zleme
  • Kuvvetsizlik
  • 襤nfial

D羹zenleme G繹nder

Kelime z覺t anlamlar覺nda yapmak istediiniz deiiklikleri bize g繹nderebilirsiniz.

Kuvvet ve Z覺t Anlamlar覺 Hakk覺nda

“Kuvvet”, bir nesneyi hareket ettirme, deitirme veya bir ey yapabilme g羹c羹 anlam覺nda kullan覺lan bir kelimedir. rnein, bir kiinin bir a覺rl覺覺 kald覺rabilmesi i癟in belirli bir kuvvete ihtiyac覺 vard覺r. Kuvvet ayn覺 zamanda, bir kiinin g羹癟l羹 olmas覺 veya yetenekleri dorultusunda etkili olmas覺 anlam覺nda da kullan覺l覺r.

Z覺t anlam kavram覺, bir kelimenin tam tersi anlamda kullan覺lan kelime veya kelimeleri ifade eder. “Kuvvet”in z覺t anlamlar覺 aras覺nda “zay覺fl覺k”, “g羹癟s羹zl羹k”, “癟aresizlik”, “g羹癟s羹zleme”, “kuvvetsizlik” ve “infial” gibi kelimeler yer al覺r.

Bu z覺t anlamlar, bir nesnenin veya bir kiinin hareket etme veya g羹癟 g繹sterme yeteneinin azald覺覺n覺 veya yok olduunu ifade eder. rnein, bir kiinin zay覺f olmas覺 veya bir nesnenin k覺r覺lgan olmas覺, onlar覺n kuvvetinin eksikliini g繹sterir.

Z覺t anlamlar, kelime anlamlar覺n覺 daha iyi anlamak i癟in 繹nemlidir. Bir kelimenin tam tersi anlamda kullan覺ld覺覺nda, kelimenin anlam覺 daha net hale gelir ve okuyucular覺n daha iyi anlamalar覺na yard覺mc覺 olur.

G繹sterim 襤statistii

24

Toplam
G繹sterim

2

30 G羹nl羹k
G繹sterim

1

7 G羹nl羹k
G繹sterim

0

24 Saatlik
G繹sterim

Kelime Ara