Oturmak

Oturmak Z覺t Anlaml覺s覺 Nedir?

Oturmak kelimesinin z覺t anlaml覺lar覺 aa覺da listelenmitir:

 • Kalkmak
 • Ayakta durmak
 • Y羹r羹mek
 • Gezmek
 • 襤 yapmak
 • al覺mak
 • D羹zenleme G繹nder

  Kelime z覺t anlamlar覺nda yapmak istediiniz deiiklikleri bize g繹nderebilirsiniz.

  Oturmak ve Z覺t Anlamlar覺 Hakk覺nda

  “Oturmak”, belirli bir y羹zeyde oturma eylemini ifade eden bir fiildir. Bu eylem, hareketsizlik ve rahatl覺k hissi ile ilikilidir. Z覺t anlam ise, tam tersine, hareket ve aktiflik ile balant覺l覺d覺r. rnein, “kalkmak” kelimesi, oturma eyleminin tam z覺tt覺d覺r. “Oturmak” kelimesinin dier z覺t anlamlar覺 aras覺nda “ayakta durmak”, “y羹r羹mek”, “gezmek”, “i yapmak” ve “癟al覺mak” gibi kelimeler bulunmaktad覺r. Bu z覺t anlaml覺 kelimeler, dilimizdeki kelime hazinesinin 癟eitliliini artt覺r覺r ve iletiimimizde doru kelimeyi kullanarak kendimizi daha iyi ifade etmemize yard覺mc覺 olur.

  G繹sterim 襤statistii

  16

  Toplam
  G繹sterim

  4

  30 G羹nl羹k
  G繹sterim

  4

  7 G羹nl羹k
  G繹sterim

  0

  24 Saatlik
  G繹sterim

  Kelime Ara