Sabah

Sabah Z覺t Anlaml覺s覺 Nedir?

Sabah kelimesinin z覺t anlaml覺lar覺 aa覺da listelenmitir:

 • Akam
 • Gece
 • le
 • G羹nbat覺m覺
 • K覺
 • Ge癟
 • D羹zenleme G繹nder

  Kelime z覺t anlamlar覺nda yapmak istediiniz deiiklikleri bize g繹nderebilirsiniz.

  Sabah ve Z覺t Anlamlar覺 Hakk覺nda

  “Sabah”, g羹n羹n ilk saatleri olarak tan覺mlanabilir ve genellikle g羹nein douu ile balar. Kelime, bir癟ok k羹lt羹rde ve dilde, yeni bir g羹n羹n balang覺c覺n覺 ifade etmek i癟in kullan覺l覺r. Sabah, insanlar覺n g羹ne enerjik bir balang覺癟 yapmalar覺na yard覺mc覺 olabilir ve g羹n i癟inde yap覺lacak iler i癟in planlama ve haz覺rl覺k yapmak i癟in uygun bir zamand覺r.

  Z覺t anlam kavram覺yla ilgili olarak, “sabah” kelimesinin tam z覺t anlaml覺s覺 olmad覺覺n覺 belirtmek gerekir. Ancak, “akam” ve “gece” gibi kelimeler “sabah” kelimesine z覺t anlaml覺 kelimelerdir. Ayr覺ca, “繹le” ve “g羹nbat覺m覺” gibi kelimeler de “sabah” kelimesiyle z覺t anlaml覺 kelimelerdir, ancak belki daha dolayl覺 bir ekilde.

  Z覺t anlaml覺 kelimeler, dil 繹reniminde 繹nemli bir rol oynar ve doru anlam覺n iletilmesinde yard覺mc覺 olurlar. Kelimelerin z覺t anlamlar覺, anlam覺n derinletirilmesine, kelime haznesinin gelitirilmesine ve ifade edilen d羹羹ncelerin daha net anla覺lmas覺na katk覺 salar.

  G繹sterim 襤statistii

  11

  Toplam
  G繹sterim

  1

  30 G羹nl羹k
  G繹sterim

  1

  7 G羹nl羹k
  G繹sterim

  0

  24 Saatlik
  G繹sterim

  Kelime Ara