Savunmak

Savunmak Z覺t Anlaml覺s覺 Nedir?

Savunmak kelimesinin z覺t anlaml覺lar覺 aa覺da listelenmitir:

 • Sald覺rmak
 • Terketmek
 • Vazge癟mek
 • Reddetmek
 • 襤hanet etmek
 • Su癟lamak
 • D羹zenleme G繹nder

  Kelime z覺t anlamlar覺nda yapmak istediiniz deiiklikleri bize g繹nderebilirsiniz.

  Savunmak ve Z覺t Anlamlar覺 Hakk覺nda

  “Savunmak” kelimesi, bir eyi korumak, g羹vende tutmak, onu tehlikelerden korumak anlamlar覺na gelir. Genellikle bir kiinin, bir eyin veya bir fikrin yan覺nda yer alarak onu desteklemek, savunmak anlam覺nda da kullan覺l覺r.

  Z覺t anlam kavram覺, bir kelimenin anlam覺na tamamen z覺t olan bir kelime ya da kelime grubudur. Savunmak kelimesinin z覺t anlam覺, tam olarak “sald覺rmak” olarak ifade edilebilir. Ancak, z覺t anlam kavram覺 esnek olduu i癟in, savunmak kelimesinin z覺t anlam覺 olarak terketmek, vazge癟mek, reddetmek, ihanet etmek ve su癟lamak gibi kelimeler de kullan覺labilir. Bu kelimeler, savunmak kelimesinin kar覺t anlamlar覺 aras覺nda yer al覺r.

  Savunmak kelimesi, bir癟ok farkl覺 balamda kullan覺labilir. rnein, bir avukat m羹vekkilini savunmak i癟in mahkemede konuabilir, bir insan sevdii birini savunmak i癟in m羹cadele edebilir veya bir 羹lke s覺n覺rlar覺n覺 savunmak i癟in askeri g羹癟lerini harekete ge癟irebilir. Ancak, z覺t anlamlar覺na bakt覺覺m覺zda, savunmak kelimesiyle tamamen z覺t anlamlara sahip kelimeler de mevcuttur ve bu kelimelerin anlamlar覺 birbirinden tamamen farkl覺d覺r.

  G繹sterim 襤statistii

  6

  Toplam
  G繹sterim

  1

  30 G羹nl羹k
  G繹sterim

  0

  7 G羹nl羹k
  G繹sterim

  0

  24 Saatlik
  G繹sterim

  Kelime Ara