Somut

Somut Z覺t Anlaml覺s覺 Nedir?

Somut kelimesinin z覺t anlaml覺lar覺 aa覺da listelenmitir:

 • Soyut
 • <li-Kavramsal

  <li-襤dealist

  <li-Metafiziksel

  <li-Teorik

  <li-Deiken

  D羹zenleme G繹nder

  Kelime z覺t anlamlar覺nda yapmak istediiniz deiiklikleri bize g繹nderebilirsiniz.

  Somut ve Z覺t Anlamlar覺 Hakk覺nda

  “Somut” kelimesi, elde tutulabilen, dokunulabilen, duyularla alg覺lanabilen varl覺klar覺 ifade eden bir s覺fat olarak kullan覺l覺r. rnein, bir ta, bir sandalye, bir elma somut varl覺klard覺r. Z覺t anlaml覺s覺 olan “soyut” ise somut varl覺klar覺n tam tersine elle tutulamayan, duyularla alg覺lanamayan, kavramsal olan eyleri ifade eder. rnein, 繹zg羹rl羹k, adalet, mutluluk gibi kavramlar soyut varl覺klard覺r. “Somut” kelimesi, ger癟ek ve elle tutulur varl覺klara at覺fta bulunurken, “soyut” kelimesi ise daha soyut ve kavramsal fikirlere iaret eder. Bu iki kelime aras覺ndaki z覺tl覺k, dilin zenginlii ve ifade g羹c羹n羹 artt覺r覺r ve doru kullan覺ld覺覺nda iletiimde daha net ve anla覺l覺r bir dil kullan覺lmas覺na yard覺mc覺 olur.

  G繹sterim 襤statistii

  19

  Toplam
  G繹sterim

  0

  30 G羹nl羹k
  G繹sterim

  0

  7 G羹nl羹k
  G繹sterim

  0

  24 Saatlik
  G繹sterim

  Kelime Ara