S羹rekli

S羹rekli Z覺t Anlaml覺s覺 Nedir?

S羹rekli kelimesinin z覺t anlaml覺lar覺 aa覺da listelenmitir:

 • Duraksama
 • Ara verme
 • Kesinti
 • Azami
 • Deiken
 • D繹nemsel
 • D羹zenleme G繹nder

  Kelime z覺t anlamlar覺nda yapmak istediiniz deiiklikleri bize g繹nderebilirsiniz.

  S羹rekli ve Z覺t Anlamlar覺 Hakk覺nda

  “S羹rekli” kelimesi, bir eylemin veya bir durumun devaml覺 bir ekilde s羹rd羹r羹lmesini ifade eder. rnein, “S羹rekli 癟al覺mak baar覺l覺 olman覺n anahtar覺d覺r” gibi bir c羹mlede, “s羹rekli” kelimesi eylemin devaml覺 bir ekilde yap覺lmas覺n覺 ifade etmektedir.

  Z覺t anlam kavram覺 ise, kelimenin tamamen z覺t anlam ta覺yan bir baka kelime ile kar覺lat覺r覺lmas覺d覺r. “S羹rekli” kelimesine z覺t anlaml覺 kelimeler aras覺nda “duraksama”, “ara verme”, “kesinti”, “azami”, “deiken” ve “d繹nemsel” gibi kelimeler bulunmaktad覺r. Bu kelimeler, “s羹rekli” kelimesinin tamamen z覺t anlam覺n覺 ifade etmese de, yak覺n anlamlar ta覺yan z覺t anlaml覺 kelimelerdir.

  Z覺t anlaml覺 kelimeler, dilimizdeki kelime daarc覺覺n覺n 癟eitliliini artt覺r覺r ve anlat覺m覺 zenginletirir. Bu sebeple, kelime se癟iminde z覺t anlaml覺 kelimelerin kullan覺m覺 繹nemlidir.

  G繹sterim 襤statistii

  6

  Toplam
  G繹sterim

  0

  30 G羹nl羹k
  G繹sterim

  0

  7 G羹nl羹k
  G繹sterim

  0

  24 Saatlik
  G繹sterim

  Kelime Ara