Tersin

Tersin Z覺t Anlaml覺s覺 Nedir?

Tersin kelimesinin z覺t anlaml覺lar覺 aa覺da listelenmitir:

 • D羹z
 • Doru
 • 襤leri
 • A癟覺k
 • G羹ney
 • 襤癟eride
 • D羹zenleme G繹nder

  Kelime z覺t anlamlar覺nda yapmak istediiniz deiiklikleri bize g繹nderebilirsiniz.

  Tersin ve Z覺t Anlamlar覺 Hakk覺nda

  “Tersin” kelimesi, bir eyin normal, doal ya da standart durumuna ayk覺r覺 olduunu ifade etmek i癟in kullan覺lan bir s覺fat olarak kar覺m覺za 癟覺kar. “Z覺t anlam” ise bir kelimenin anlam覺n覺n, anlam olarak birbiriyle tamamen z覺t ya da kar覺t durumda olan baka bir kelime ile ifade edilmesidir. rnein, “b羹y羹k-k羹癟羹k”, “s覺cak-souk” gibi kelimeler birbirinin z覺t anlaml覺lar覺d覺r.

  “Tersin” kelimesinin z覺t anlaml覺s覺 ya da tam z覺t anlam覺 yoktur ancak “d羹z”, “doru”, “ileri”, “a癟覺k”, “g羹ney”, “i癟eride” gibi kelimeler, “tersin” kelimesine en yak覺n z覺t anlaml覺 kelimelerdir. Bu kelimelerin anlamlar覺, “tersin” kelimesinin anlam覺yla tamamen z覺t durumda olduundan, dilimizde s覺kl覺kla kullan覺lan kar覺t anlaml覺 kelimeler aras覺nda yer almaktad覺r.

  G繹sterim 襤statistii

  0

  Toplam
  G繹sterim

  0

  30 G羹nl羹k
  G繹sterim

  0

  7 G羹nl羹k
  G繹sterim

  0

  24 Saatlik
  G繹sterim

  Kelime Ara