Usul Usul

Usul Usul Z覺t Anlaml覺s覺 Nedir?

Usul Usul kelimesinin z覺t anlaml覺lar覺 aa覺da listelenmitir:

  • Acele
  • G羹r羹lt羹l羹
  • Sert
  • D羹zensiz
  • Kontrols羹z
  • iddetli

D羹zenleme G繹nder

Kelime z覺t anlamlar覺nda yapmak istediiniz deiiklikleri bize g繹nderebilirsiniz.

Usul Usul ve Z覺t Anlamlar覺 Hakk覺nda

“Usul Usul” ifadesi, bir eylemin yava, 繹l癟羹l羹 ve dikkatli bir ekilde yap覺lmas覺n覺 ifade eder. Z覺t anlam覺 ise, h覺zl覺, aceleci ve kontrolden uzak bir ekilde yapmakt覺r. Bir kelimenin z覺t anlaml覺s覺, kelimenin kar覺t覺 olan anlamda bir kavramd覺r. Z覺t anlaml覺 kelimeler, birbirinin tam tersi olan anlamlara sahip kelimelerdir. “Usul Usul” kelimesi z覺t anlaml覺 kelimeler ile birlikte kullan覺larak, eylemlerin yap覺l覺 eklini vurgulamak ve kar覺t anlamlar覺 ile kar覺lat覺rmak m羹mk羹nd羹r.

G繹sterim 襤statistii

70

Toplam
G繹sterim

5

30 G羹nl羹k
G繹sterim

4

7 G羹nl羹k
G繹sterim

0

24 Saatlik
G繹sterim

Kelime Ara