Yap覺t

Yap覺t Z覺t Anlaml覺s覺 Nedir?

Yap覺t kelimesinin z覺t anlaml覺lar覺 aa覺da listelenmitir:

 • Y覺k覺m
 • Da覺n覺kl覺k
 • Bozukluk
 • 襤levsizlik
 • Par癟alanma
 • 繹k羹nt羹
 • D羹zenleme G繹nder

  Kelime z覺t anlamlar覺nda yapmak istediiniz deiiklikleri bize g繹nderebilirsiniz.

  Yap覺t ve Z覺t Anlamlar覺 Hakk覺nda

  “Yap覺t” kelimesi, sanat, edebiyat veya mimarl覺k gibi bir癟ok alanda kullan覺lan bir terimdir ve genellikle yarat覺c覺l覺k ve beceri ile oluturulmu bir eseri ifade eder. Yani bir “yap覺t”, sanatsal veya zanaatsal yeteneklerin 羹r羹n羹 olan bir eserdir.

  Z覺t anlam kavram覺 ise, bir kelimenin anlam覺n覺n tam tersi olan bir kelimeyi ifade eder. Yani bir kelimenin z覺t anlaml覺s覺, o kelimenin tam tersi anlam覺n覺 ifade eden bir kelime demektir. rnein, “siyah” kelimesinin z覺t anlaml覺s覺 “beyaz”d覺r.

  “Yap覺t” kelimesinin z覺t anlamlar覺 ise, yarat覺c覺l覺k ve becerinin olmad覺覺, k繹t羹 veya ilevsiz bir eserdir. Bu z覺t anlamlar aras覺nda “y覺k覺m”, “da覺n覺kl覺k”, “bozukluk”, “ilevsizlik”, “par癟alanma” ve “癟繹k羹nt羹” gibi kelimeler bulunur.

  Bir eserin bir “yap覺t” olarak kabul edilmesi, genellikle yarat覺c覺l覺k, beceri ve estetik deerlerinin y羹ksek olmas覺na bal覺d覺r. Ancak, bir eserin yarat覺c覺 veya sanatsal deeri konusunda farkl覺 d羹羹nceler olabilir ve bir kiinin yap覺s覺 dier kiiler taraf覺ndan yap覺m覺 ile ilgili farkl覺 yarg覺lara neden olabilir.

  G繹sterim 襤statistii

  14

  Toplam
  G繹sterim

  2

  30 G羹nl羹k
  G繹sterim

  0

  7 G羹nl羹k
  G繹sterim

  0

  24 Saatlik
  G繹sterim

  Kelime Ara