Yarar覺n

Yarar覺n Z覺t Anlaml覺s覺 Nedir?

Yarar覺n kelimesinin z覺t anlaml覺lar覺 aa覺da listelenmitir:

 • Zarar
 • Ziyankarl覺k
 • Faydas覺zl覺k
 • Zararl覺l覺k
 • 襤e yaramazl覺k
 • Mazarrat
 • D羹zenleme G繹nder

  Kelime z覺t anlamlar覺nda yapmak istediiniz deiiklikleri bize g繹nderebilirsiniz.

  Yarar覺n ve Z覺t Anlamlar覺 Hakk覺nda

  “Yarar覺n” kelimesi, bir eyin faydal覺 veya yararl覺 olduunu ifade etmek i癟in kullan覺lan bir isimdir. Z覺t anlam kavram覺yla birlikte d羹羹n羹ld羹羹nde ise, “zararl覺” veya “zarar verici” anlamlar覺na gelir. Z覺t anlaml覺 kelimeler, birbirine tamamen z覺t anlamlar ifade ederler. Bu nedenle, “yarar覺n” kelimesiyle birlikte kullan覺labilecek baz覺 z覺t anlaml覺 kelimeler aras覺nda “zarar”, “ziyankarl覺k”, “faydas覺zl覺k”, “zararl覺l覺k”, “ie yaramazl覺k” ve “mazarrat” gibi kelimeler yer al覺r. Z覺t anlaml覺 kelimeler, dilin zenginliini ve ifade g羹c羹n羹 art覺r覺r. Bu nedenle, kelime daarc覺覺m覺z覺 geniletmek ve kelime anlamlar覺n覺 iyi anlamak 繹nemlidir.

  G繹sterim 襤statistii

  12

  Toplam
  G繹sterim

  0

  30 G羹nl羹k
  G繹sterim

  0

  7 G羹nl羹k
  G繹sterim

  0

  24 Saatlik
  G繹sterim

  Kelime Ara