Yukar覺

Yukar覺 Z覺t Anlaml覺s覺 Nedir?

Yukar覺 kelimesinin z覺t anlaml覺lar覺 aa覺da listelenmitir:

 • Aa覺
 • <li-Aa覺s覺

  <li-Aa覺da

  <li-Aa覺dan

  <li-Aa覺lama

  <li-Aa覺latmak

  D羹zenleme G繹nder

  Kelime z覺t anlamlar覺nda yapmak istediiniz deiiklikleri bize g繹nderebilirsiniz.

  Yukar覺 ve Z覺t Anlamlar覺 Hakk覺nda

  “Yukar覺”, y繹n anlam覺nda kullan覺lan bir kelimedir ve genellikle y羹ksek bir noktaya doru hareket etmek anlam覺nda kullan覺l覺r. rnein, “Merdivenlerden yukar覺 癟覺k覺yordu” gibi bir c羹mlede “yukar覺”, y羹kseklii ifade etmek i癟in kullan覺lmaktad覺r.

  “Z覺t anlam” ise, iki kelimenin birbirine tamamen kar覺t anlamlar ta覺mas覺d覺r. “Yukar覺” kelimesinin z覺t anlam覺 ise “aa覺” olarak kar覺m覺za 癟覺kmaktad覺r. “Aa覺”, y羹ksek bir noktadan d羹羹 veya inme anlam覺nda kullan覺l覺r. rnein, “Tepeden aa覺ya kayd覺” gibi bir c羹mlede “aa覺”, y羹ksekten al癟ak bir noktaya inme anlam覺nda kullan覺l覺r.

  Bu z覺t anlaml覺 kelimeler, dilimizin zenginliini artt覺ran 繹elerdir ve 癟eitli yaz覺 ve s繹zl羹 iletiimlerde s覺kl覺kla kullan覺l覺rlar.

  G繹sterim 襤statistii

  2

  Toplam
  G繹sterim

  1

  30 G羹nl羹k
  G繹sterim

  1

  7 G羹nl羹k
  G繹sterim

  1

  24 Saatlik
  G繹sterim

  Kelime Ara