İhracat

İhracat Zıt Anlamlısı Nedir?

İhracat kelimesinin zıt anlamlıları aşağıda listelenmiştir:

  • İthalat
  • İçeriye
  • Satış
  • Pazarlama
  • Tüketim
  • Yerli

Düzenleme Gönder

Kelime zıt anlamlarında yapmak istediğiniz değişiklikleri bize gönderebilirsiniz.

İhracat ve Zıt Anlamları Hakkında

İhracat kelimesi, mal veya hizmetlerin bir ülkeden başka bir ülkeye satılması ve gönderilmesi anlamına gelir. Bu işlem genellikle ülkenin ekonomik kalkınması için önemlidir, çünkü ihracat sayesinde ülkenin döviz rezervi artar ve uluslararası ticarette rekabet gücü artar.

Zıt anlam kavramı, bir kelimenin anlamıyla tamamen zıt olan başka bir kelimeyi ifade eder. İhracat kelimesinin zıt anlamı, ithalat kelimesidir. İthalat, bir ülkeye yurt dışından mal veya hizmetlerin getirilmesidir. Bu işlem de bir ülkenin ekonomik kalkınmasında önemli bir rol oynar. İthalat sayesinde ülke ihtiyaçlarını karşılar ve iç piyasadaki fiyatların dengelenmesine yardımcı olur.

İhracat ve ithalat birbirleriyle doğrudan bağlantılıdır. Bir ülke ihracatını artırdıkça ithalatına da ihtiyaç duyar. Bu nedenle, ihracat ve ithalatın dengeli bir şekilde yapılması önemlidir. Bu denge sağlandığında, ülke ekonomisi sağlıklı bir şekilde gelişir ve uluslararası ticarette daha güçlü bir konuma gelir.

Gösterim İstatistiği

19

Toplam
Gösterim

1

30 Günlük
Gösterim

0

7 Günlük
Gösterim

0

24 Saatlik
Gösterim

Kelime Ara