Kibar覺n

Kibar覺n Z覺t Anlaml覺s覺 Nedir?

Kibar覺n kelimesinin z覺t anlaml覺lar覺 aa覺da listelenmitir:

  • Asabi
  • Kabal覺k
  • Grotesk
  • Sert
  • K覺r覺c覺
  • 襤stismarc覺

D羹zenleme G繹nder

Kelime z覺t anlamlar覺nda yapmak istediiniz deiiklikleri bize g繹nderebilirsiniz.

Kibar覺n ve Z覺t Anlamlar覺 Hakk覺nda

“Kibar覺n”, nazik, sayg覺l覺 ve incelikli anlamlar覺na gelen bir kelime olup genellikle kiilerin davran覺lar覺, s繹ylemleri ya da giyim tarzlar覺 hakk覺nda kullan覺l覺r. Z覺t anlam覺 ise, tam tersi anlam覺na gelen “kabal覺k” kelimesidir.

Z覺t anlaml覺 kelimeler birbirleriyle tamamen kar覺t anlaml覺d覺r ve dilin anlam 癟eitlilii ve zenginliini art覺r覺r. Bu nedenle, kelime daarc覺覺m覺zda z覺t anlaml覺 kelimelerin bulunmas覺 繹nemlidir. “Kabal覺k” kelimesi, insanlar覺n davran覺 ve s繹ylemlerinde g繹stermeleri gereken sayg覺 ve inceliin yokluunu ifade ederken, “kibar” kelimesi ise bu nitelikleri ta覺yan kiileri tan覺mlamak i癟in kullan覺l覺r.

襤nsanlar覺n g羹nl羹k hayat覺nda birbirleriyle etkileim halinde olmalar覺 nedeniyle, kibar olmak 繹nemlidir. Kibar davran覺lar ve s繹ylemler, dier insanlarla olan iletiimimizi daha olumlu hale getirir ve sayg覺nl覺覺m覺z覺 art覺r覺r. Aksine, kabal覺k ise insanlar aras覺nda s羹rt羹melere ve tart覺malara neden olabilir.

Sonu癟 olarak, “kibar覺n” kelimesi ve z覺t anlaml覺 “kabal覺k” kelimesi, dilimizin zenginlii ve kelime daarc覺覺m覺z覺n 繹nemi a癟覺s覺ndan 繹nemli kelimelerdir. Kibarl覺k, insanlar覺n birbirleriyle daha iyi anlamalar覺na ve sayg覺lar覺n覺 g繹stermelerine yard覺mc覺 olurken, kabal覺k ise tam tersi etki yaratarak insanlar aras覺nda olumsuzluklara neden olabilir.

G繹sterim 襤statistii

3

Toplam
G繹sterim

0

30 G羹nl羹k
G繹sterim

0

7 G羹nl羹k
G繹sterim

0

24 Saatlik
G繹sterim

Kelime Ara