Kitap

Kitap Z覺t Anlaml覺s覺 Nedir?

Kitap kelimesinin z覺t anlaml覺lar覺 aa覺da listelenmitir:

 • S繹zl羹k
 • Yaz覺
 • Defter
 • Kalem
 • Boluk
 • Cahillik
 • D羹zenleme G繹nder

  Kelime z覺t anlamlar覺nda yapmak istediiniz deiiklikleri bize g繹nderebilirsiniz.

  Kitap ve Z覺t Anlamlar覺 Hakk覺nda

  Kitap, i癟erisinde yaz覺l覺 metinler bulunan, genellikle ka覺t 羹zerine bas覺lm覺 bir materyaldir. Farkl覺 t羹rleri bulunan kitaplar, insanlar覺n bilgiye erimesi, d羹羹ncelerini ifade etmesi ve eitim almalar覺 i癟in 繹nemli bir ara癟t覺r.

  Z覺t anlam kavram覺 ise bir kelimenin tam kar覺t anlam覺na sahip bir baka kelime ile ifade edilmesidir. Kitap kelimesine z覺t anlam olarak s繹zl羹k, yaz覺, defter, kalem, boluk ve cahillik gibi kelimeler 繹rnek verilebilir. Bu kelimeler, kitap kelimesinin tam kar覺t anlam覺na sahip olmasalar da, birbirine z覺t anlamlar ta覺rlar.

  Kitaplar, bilgi ve eitim kayna覺 olmalar覺n覺n yan覺 s覺ra, insanlar覺n hayal g羹癟lerini gelitirmelerine, yeni d羹nyalar kefetmelerine ve kendilerini gelitirmelerine de yard覺mc覺 olurlar. Kitap okuma al覺kanl覺覺 kazanmak, bireylerin hayatlar覺na olumlu katk覺lar salar ve genel olarak k羹lt羹rel birikimlerini art覺r覺r.

  Z覺t anlaml覺 kelimeler ise dilin zenginliini ortaya koyar ve anlam farkl覺l覺klar覺n覺n belirginlemesini salar. Bu sayede kelime kullan覺m覺nda doru anlam覺n yakalanmas覺 ve iletiimin daha etkili hale getirilmesi m羹mk羹n olur.

  G繹sterim 襤statistii

  1.106

  Toplam
  G繹sterim

  26

  30 G羹nl羹k
  G繹sterim

  2

  7 G羹nl羹k
  G繹sterim

  1

  24 Saatlik
  G繹sterim

  Kelime Ara